Treści przedstawiane na stronie zdrowauroda.pl mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Nie mogą być traktowane jako zalecenia lub rekomendacje, a w szczególności jako porada lekarska/medyczna. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzanie w życie informacji prezentowanych na stronie. Wszelkie zabiegi dotyczące zdrowia powinny być konsultowane z wykwalifikowanym specjalistą, by ocenić ich zasadność w konkretnym przypadku.