Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa w Częstochowie

Jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy wymagają jednego z wymie

nionych świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni:

Kontakt:

Przychodnia Rodzinna Euro-Med Częstochowa

ul. 3-go Maja 16, Częstochowa
tel. (34) 361 27 62

Admin