Najnowocześniejsze systemy obrazowania badań i zabiegów

Reklama na samochodach we Wrocławiu

O nowych możliwościach płynących z zastosowania najnowocześniejszych systemów obrazowania badań i zabiegów rozmawiamy z:

  • dr hab. Marią Anną Staniszewską, profesor nadzwyczajną, kierownikiem Zakładu Medycznych Technik Obrazowania na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

oraz ekspertami z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, gdzie od niedawna funkcjonuje jedna z najnowocześniejszych w Polsce sal zabiegowych:

  • med. Jerzym Wróblem, Kierownikiem Zakładu Diagnostyki
  • med. Adamem Ryszczykiem, Specjalistą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
  • med. Witoldem Tomalskim, Specjalistą w dziedzinie radiodiagnostyki

Nowoczesne systemy obrazowania odgrywają coraz większą rolę we współczesnej medycynie. W WSzS nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju zainstalowany został dwupłaszczyznowy system angiograficzny AlluraClarity. Nowy sprzęt pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów poprzez zmniejszenie dawki promieniowania rentgenowskiego i ilości podanego środka kontrastowego oraz możliwość trójwymiarowego obrazowanie struktur naczyniowych w czasie rzeczywistym.

Techniki neuroradiologiczne są w ciągłym etapie udoskonalenia i innowacji. Nowoczesne techniki obrazowania pozwalają operatorom na uzyskanie wysokiej jakości obrazów struktur naczyniowych rzędu kilku milimetrów, co jest niezwykle ważne, żeby przeprowadzić procedury endowaskularne z należytą starannością i precyzją. Tylko to zapewnia właściwie przeprowadzony zabieg. (…) Allura Clarity znacząco poprawia bezpieczeństwo i komfort w codziennej praktyce klinicznej. Łatwa obsługa aparatu, ergonomia pracy, bezpieczeństwo i systemy redukcji dawki promieniowania sprawiają, że praca w nowej pracowni zabiegowej jest przyjemnością dla personelu. – mówi lek. med. Adam Ryszczyk, specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w WSzS nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.

Istotną kwestią obrazowania jest dawka promieniowania. Jakie znaczenie ma wysokość dawki dla pacjenta?