MEDYCYNA PERSONALIZOWANA – CZY MA SZANSĘ NA ROZWÓJ W POLSCE?

Od polityk zdrowotnych w Europie do europejskiej polityki zdrowotnej – prof. Helmut Brand, współprzewodniczy Europejskiej Koalicji ds. Medycyny Personalizowanej zagości na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Medycyna personalizowana to strategia oparta na indywidualnym podejściu do pacjenta. Kładzie nacisk na precyzyjny wybór grup pacjentów w celu zapewnienia im optymalnie dopasowanego leczenia o wyższej skuteczności. Wprowadzenie tego modelu napotyka szereg barier.

Prof. Helmut Brand, współprzewodniczy Europejskiej Koalicji ds. Medycyny Personalizowanej (The European Alliance for Personalized Medicine), jeden z kluczowych ekspertów Komisji Europejskiej w zakresie zdrowia publicznego uważa, że Europa potrzebuje nowych ram prawnych oraz nowego modelu ekonomicznego, które pozwolą nie tylko na opracowanie nowego leku, ale sprawią, że ten lek będzie dostępny dla pacjentów, którzy go potrzebują, w każdym miejscu w Europie.

Jego zdaniem, najważniejszym zadaniem dla Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w najbliższych latach powinno być wspieranie stworzenia takiego klimatu prawnego, który umożliwiłby w efekcie przystępność nowych leków. Potrzebna jest integracja europejska w zakresie zdrowia i polityki zdrowotnej, czyli zmiana perspektywy „od polityk zdrowotnych w Europie do europejskiej polityki zdrowotnej”. To wymaga dostosowywania systemów opieki zdrowotnej do wyzwań stawianych przez rozwój i finansowanie nowych technologii medycznych.

Według prof. Branda droga, która prowadzi do zdrowszej Europy, zdecydowanie wiedzie przez medycynę personalizowaną. W tej innowacyjnej metodzie podejścia do pacjentów używa się informacji genetycznej do określenia, czy dany lek będzie skuteczny dla danego pacjenta. Pomaga ona lekarzowi w podjęciu właściwej decyzji o zastosowaniu optymalnego leczenia. Medycyna personalizowana ma także ogromne znaczenie dla rozwoju profilaktyki. Jednak pomimo wielkiego skoku w nauce w ostatnich latach, droga do medycyny personalizowanej jest jeszcze daleka. Wyzwania, przed którymi stoją pacjenci, systemy ochrony zdrowia i przemysł farmaceutyczny dotyczą problemów generowanych przez różne standardy opieki zdrowotnej w różnych krajach, różnej struktury cen i dostępności świadczeń. Profesor Brand twierdzi, że konieczne są radykalne rozwiązania na poziomie Unii Europejskiej jako całości, ponieważ żaden kraj europejski nie jest w stanie sprostać zadaniu samodzielnie, zwłaszcza przy założeniu wierności takim wartościom europejskim jak sprawiedliwość i solidarność. W Europie, z jej 500 milionami mieszkańców, nie można już dłużej opierać się na modelu „jednego rozwiązania dla wszystkich” (one-size-fits-all). Oczywiście nowe leki celowane wymagają drogich badań i opracowań, ale aktualny system zachęt i refundacji wymaga dość drastycznej przebudowy.

Europejska Koalicja ds. Medycyny Personalizowanej (The European Alliance for Personalized Medicine)

Admin