Poradnia immunologiczna w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie

Poradnia immunologiczna w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie

W Poradni Immunologicznej dla dzieci i młodzieży w Warszawie są diagnozowane i leczone dzieci skierowane do Instytutu z całej Polski z podejrzeniem pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności oraz dzieci z chorobą alergiczną. Zakład stanowi ośrodek referencyjny dla diagnostyki i leczenia niedoborów odporności u dzieci. Wykonywane są testy skórne, testy prowokacyjne, odczulanie (immunoterapia swoista podskórna lub podjęzykowa), podawane są dożylne preparaty immunoglobulin (IVIG). Baza laboratoryjna Zakładu umożliwia zarówno diagnostykę jak i monitorowanie leczenia dzieci.

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

Admin