Domeny

Istnieje możliwość rejestracji wszystkich rodzajów domen, zarówno polskich jak i globalnych, zagranicznych. Przy rejestracji więcej niż 1 domeny istnieje możliwość negocjacji ceny – prosimy o kontakt emailem.

Kilka dni przed datą wygaśnięcia domeny wysyłamy emailem informację lub telefonicznie informujemy, że zbliża się termin przedłużenia domeny na kolejny rok. Zdajemy sobie sprawę że istnieją na rynku firmy które utrzymują się z przechwytywania domen. Domena jest jak wino – tym starsza tym lepsza i droższa. Niestety lata utrzymywania strony firmowej, wydatki na jej pozycjonowanie można stracić w jednej chwili przez nie pilnowanie terminu jej przedłużenia.

 

DOMENY .UK I PRAWO PIERWOKUPU

Informujemy, iż nasza oferta nazw domen została wzbogacona o domeny .UK (dotychczasowe portfolio zawierało rozszerzenia : .co.uk, .org.uk oraz .me.uk).
Rejestr domen brytyjskich przygotował specjalne procedury dotyczące prawa pierwokupu domen z nowym rozszerzeniem .uk:
1. Prawo pierwokupu dla domen .uk dotyczy właścicieli nazw domen brytyjskich, którzy zarejestrowali domeny .uk niższego rzędu (np. .co.uk) przed 29.10.2013 roku;
2. Prawo pierwokupu jest ograniczone w czasie: upływa 10.06.2019 roku;
3. W przypadku wystąpienia tej samej nazwy w więcej niż jednym dotychczasowym rozszerzeniu (np. arthouse.co.uk, arthouse.org.uk, arthouse.me.uk), prawo pierwokupu domeny .uk (np. arthouse.uk) przypadać będzie kolejno abonentom z rozszerzeniem: .co.uk, .org.uk, .me.uk.
4. Prawo pierwokupu ustaje również, gdy dotychczasowy abonent nazwy w rozszerzeniu .co.uk/.org.uk/.me.uk nie odnowi domeny i zostanie ona uwolniona do ponownej rejestracji.
Przypominamy także wyjątki dotyczące procedury cesji i transferów domen brytyjskich do naszego systemu:
1. Cesja praw do domeny obsługiwana jest bezpośrednio przez rejestr domen brytyjskich. Wymaga bezpośredniego kontaktu Abonenta z rejestrem Nominet i wniesienia na wskazane przez rejestr konto opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 funtów brytyjskich.
2. Transfer domen brytyjskich do naszego rejestru polega na podaniu przez dotychczasowego rejestratora tzw. TAG-IPS nowego rejestratora, co skutkuje przeniesieniem obsługi nazwy domeny do naszego rejestru. TAG-IPS dla domen obsługiwanych przez nasz serwis to PDR-IN. Po wprowadzeniu nowego TAG-IPS u obecnego rejestratora prosimy o informację mailową,  do którego konta Abonenckiego powinna zostać przypisana domena.
3. Okres kwarantanny dla domen brytyjskich wynosi aż 90 dni.
W razie jakichkolwiek zapytań dotyczących domen .uk, jesteśmy do Państwa dyspozycji.